Ambtsdragersverkiezingen 2021

Voor de herkiesbare broeders: de ouderlingen J. Korevaar, R. van Kooten en L. Mourik, de ouderling-kerkrentmeester M.A. de Bruin en de diakenen A. de Kluijver en F.K. Meijer zijn geen bezwaren ingediend. Zij zullen D.V. in januari 2022 herbevestigd worden.

Aftredend in de kerkenraad zijn de ouderlingen A.J.G.A. Dekker en R. den Hartog, de ouderling-kerkrentmeesters T. Copier en P.J. Stolk, de diaken M. Schop.

In de kerkenraadsvergadering van woensdag 13 oktober jl. zijn de volgende dubbeltallen gesteld

(in alfabetische volgorde):

Vacature ouderling (1):

  1. J.C. den Besten, Achterland 24a
  2. N.S. Maat, Achterland 7

Vacature ouderling (2):

  1. W. Noordergraaf, Achterland 28a
  2. F. de With, Achterland 18

Vacature ouderling-kerkrentmeester (1):

  1. J. Donk, Kerkstraat 42
  2. G.W. Hoek, Meeuwenlaan 22

Vacature ouderling-kerkrentmeester (2):

  1. P.A. Kortlever, Julianastraat 87
  2. J. Spruijtenburg, Standerdmolen 10

Vacature diaken:

  1. A. de Lange, Merelplantsoen 28
  2. T.W. Smits, Peilmolen 9

De stemmingsvergadering is D.V. dinsdag 26 oktober om 19.30 uur (precies) in de kerk. Het is een besloten vergadering.