NOODHULP voor Oekraïne!

NOODHULP: Tijdens Biddag D.V. 9 maart zal speciale biddagcollecte bij de uitgang niet bestemd zijn voor de kerk maar krijgt een speciale diaconale bestemming. Deze collecte zal bestemd zijn voor Noodhulp aan Oekraïne.

De kerkvoogdij heeft de biddagcollecte beschikbaar gesteld om deze een diaconale bestemming te geven. De collecteopbrengst zal worden overgemaakt naar het Noodhulpcluster. Daarbij zal ook een percentage naar Christian Refugee Relief (CRR) worden overgemaakt. Doet u mee?  We bevelen deze biddagcollecte van harte bij u aan.