Datum: 18 februari 2022

Beste gemeenteleden,

We zijn dankbaar dat vanaf deze week er verdergaande versoepelingen zijn en vanaf vrijdag 25 februari zelfs geen beperkende maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven.

We beseffen dat het na een lange periode van beperkingen en het zitten op ruime afstand, het wennen zal zijn om weer in een volle kerk samen te komen. Als tussenstap kiezen we er daarom voor om voor de diensten van zondag 20 februari nog te werken met het vooraf reserveren voor beide erediensten. We zullen het aantal bezoekers verhogen omdat we niet meer op 1,5 meter van elkaar hoeven te zitten.

We willen als kerk ook ruimte bieden aan mensen die kwetsbaar zijn of het nog spannend vinden om weer dicht op andere bezoekers te zitten. In de kerk zullen we daarom een aantal banken reserveren voor mensen die het veiliger vinden om op meer afstand te zitten, bijvoorbeeld omdat ze een kwetsbare gezondheid hebben. Geef bij binnenkomst aan de kosters aan wanneer je op meer afstand wil zitten, zij zullen dan een plaats aanwijzen.

Ook voor de morgendienst van zondag 27 februari moet nog vooraf gereserveerd worden, waarbij we het aantal bezoekers nog verder zullen verhogen. Voor de zondagavonddienst van 27 februari en ook de zondagen daarna, hoeft niet meer te worden gereserveerd.

Het wel of niet dragen van een mondkapje is een vrijwillige keuze.

Collecteren blijven we vooralsnog digitaal doen, samen met de manden bij de uitgang.

Onze kerk beschikt over een goede ventilatie en we zullen ook goed blijven ventileren.

We hopen dat we op deze manier weer kunnen wennen aan de terugkeer naar een situatie zonder beperkingen, zonder drempels van reserveringen en waarbij we ook ruimte bieden aan de kwetsbare gemeenteleden.

We zien er naar uit om elkaar als gemeente te ontmoeten, samen te komen rondom het woord en in de gemeentezang God weer voluit groot te mogen maken!

Iedereen van harte uitgenodigd en welkom! We hopen dat het huis van de HEERE weer vol zal worden (Luk. 14:23). Blijf als gemeente naar elkaar omzien en moedig elkaar aan: ‘Kom ga met ons en doe als wij.’ (Ps. 122)