Opgeven gemeentedag (tot 22/09 18:00 uur)

Een gift voor de zondagse eredienst overmaken?

Geef je op voor een kerkdienst!

Startweekend 2021

Dit jaar gepland op D.V. 24, 25 en 26 september. Het jaarthema zal zijn ‘Geloven is doen’. Bekijk het programma hier.

Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief editie maart 2021 van het college van kerkrentmeesters is beschikbaar. Lees hem hier.

Collectebonnen

Het is mogelijk om collectebonnen te bestellen. Dit doet u via ‘bestellen’ in het menu of door op deze link te klikken.

Agenda

Collecte

In verband met het coronavirus hebben we een collectepagina gemaakt. Hier kunt u uw gift overmaken voor beide collecten. Via een verdeelsleutel worden de bedragen naar het juiste doel overgemaakt.

Doneren_kerk_grootammers

Lees over onze kerk

De Zaaier is een wekelijks verzamelblad van actuele informatie over het kerkenwerk van verschillende kerken uit de regio.

De Drieluik wordt eens per kwartaal uitgegeven. Elke Drieluik bevat een thema waarover geschreven wordt en verschillende gemeenteleden uitgelicht worden.