Een korte historische beschrijving van de Hervormde Kerk. Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met Jan Fredrikze. Heb jij of heeft u ook verhalen te vertellen over de historie van de kerk en interesse om deze te delen? Mail dan naar carola@burowauw.nl en we kijken of deze ook een plaats kunnen krijgen hier op de website.

Wanneer het eerste kerkgebouw op de plaats van de huidige kerk ontstaan is, is helaas onduidelijk. Mogelijk is rond eind 13e eeuw het eerste gebouw gebouwd. De toren stamt waarschijnlijk uit de 15e/16e eeuw, gebouwd in kempisch gotische stijl. In 1591 werd de kerkelijke gemeente hervormd.

In 1856 verkeerde het kerkgebouw in zodanig slechte staat dat er besloten werd nieuw te bouwen. Maar geld ontbrak dus moest veel bouwmateriaal hergebruikt worden. Zo werd er voor 10.400 florijn een nieuw kerkgebouw neergezet. Voor de inrichting werd 2.400 florijn uitgetrokken. Dit interieur biedt ruimte aan 483 personen, uitgaande van 45cm zitplaats per persoon. Een noodgebouw achter de pastorie deed tijdens deze verbouwing dienst als kerk.

In 1892 vond er al een eerste uitbreiding plaats. Een galerij en twee extra banken voor de vrouwen achter de middengang. In 1898 een volgende uitbreiding, en uitbouw aan de noord- en zuidzijde, waardoor een kruiskerk ontstaat. Dit is vandaag nog steeds te zien. Deze uitbouwen zijn gebouwd in neo-klassicistische bouwstijl.

In deze tijd bevond de consistorie zich nog in het koor, waar zich nu het liturgisch centrum bevindt. Het orgel bevond zich boven de consistorie, dus aan de andere kant van de kerk waar men nu het orgel kan vinden.

In 1972 veranderde dit. De muur naar de consistorie werd opgebroken, waardoor voorin de kerk het liturgisch centrum ontstond. Het orgel kreeg plaats op de galerij. 562 zitplaatsen ontstonden op deze wijze. Men werd ook groter dus werd met 50cm per zitplaats gerekend. In 1992 werd de laatste uitbreiding gerealiseerd, namelijk twee zijbeuken, waar in de huidige situatie stoelen staan, parallel aan de middenbeuk. 752 vrije zitplaatsen werden gerealiseerd, 806 zitplaatsen als je de plekken zonder uitzicht naar de kansel meerekent.

Deze tekst is tot stand gekomen in samenwerking met Jan Fredrikze.
Overige geraadpleegde literatuur:
J.P. Neven et al. (2003). Kerkelijk leven in beeld, de Alblasserwaard (deel 1). Houten, Nederland: Den Hertog B.V.

Diverse uitgaven van de Hervormde Gemeente Groot-Ammers met beschrijvingen van de historie van de kerk.