Opbrengst winterfair TFC Jaap en Mieke de With

Met grote dankbaarheid kijken wij terug op een hele mooie en gezellige winterfair. Dankbaar voor de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers. Mooie ontmoetingen. En een hele mooi opbrengst van € 6.500! Iedereen hartelijk bedankt die hier een bijdrage aan heeft geleverd. De volledige opbrengst komt ten goede aan het steunfonds van Jaap en Mieke. We hopen en vertrouwen dat er steeds voldoende financiële middelen zijn zodat het werk van MAF in Zuid-Soedan door mag gaan. Bent u niet in de gelegenheid geweest om te komen of wilt u het werk van Jaap en Mieke met een eenmalige of vaste bijdrage ondersteunen:  via de website www.maf.nl/dewith of  NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland o.v.v. 176 Steunfonds De With.